3A8 Biologie

Hs-Home | Formuláře | Plán akcí | Rozvrh hodin | Suplování | Školní řád | ŠVP | Termíny

3A8 2014-22 A (Ko)

Termíny (písemky, zkoušení, projekty)

12/06/2017 Člověk - cévní soustava (srdce, cévy, nemoci)
08/06/2017 Člověk - tělní tekutiny
04/05/2017 Člověk - svalstvo (teorie - typy svalové tkáně, svaly podle funkce, stavba, "nemoci")
27/04/2017 Člověk - svalstvo (obrázek - popis svalnatce)
06/04/2017 Člověk - tkáně; kostní tkáň - stavba kosti, růst; první pomoc
03/04/2017 Člověk - kostra (obrázek - popis kostlivce/kostí)
02/03/2017 Botanika 6 - čeledi krytosemenných rostlin
23/02/2017 Člověk - úvod (historie, rasy)
   06-10/02/2017 Hs na LVK 2B8 => samostudium

05/01/2017 Botanika 5 - stavba rostl. těla (semeno, plod + zbytek po čeledi) + PS7 str. 29-35
15/12/2016 Botanika 4 - stavba rostl. těla (květ, květenství, opylení, oplodnění) + PS7 po str. 21-28,39-40
21/11/2016 Botanika 3 - stavba rostl. těla (kořen, stonek, list) + PS7 kapitola 3, cvičení 3-10
10/11/2016 Botanika 2 - pletiva, nahosemenné rostliny + PS7 str. 13-19
10/10/2016 Botanika 1 - úvod, rostl. buňka, mechorosty, kapraďorosty + PS7 po str. 12 (včetně)

PS7 - Pracovní sešit 7
PS8 - Pracovní sešit 8

Hodnocení projektu "Čeledi krytosemenných rostlin"

Soutěž v ZOO - na podzim jdou "áčka", na jaře jdou "béčka". Pokud by nebyl zájem, jdou zájemci z druhé třídy.
Biologická olympiáda - kategorie C, 13/01/2017 (+ 19/01/2017) od 7:20 do 8:35 hod., posluchárna Bi (213) a laboratoř Bi (211)

Samostudium

Na každou hodinu mít v Pracovním sešitu 7 zpracovány 2 stránky z učiva minulého školního roku.
04/11/2016 - strana 21-22
07/11/2016 - strana 23-24
14/11/2016 - strana 25-26
17/11/2016 - strana 27-28
21/11/2016 - strana 29-30
24/11/2016 - strana 31-32
28/11/2016 - strana 33-35

Studujte probrané učivo i z knihy či jiných informačních medií!!! Kdo je připraven, není překvapen! ;)

 

Materiály ke studiu

Učebnice primy na rajčeti
Učebnice sekundy na rajčeti
Botanika
 - stavba rostlinného těla - obrázky list (doplněk + Rosypal), obrázky z učebnice (str. 77-87))
 - stavba rostlinného těla - obrázky květ, semeno, plod (+ kniha sekunda str. 081-088)
 - "vzorová" prezentace čeleď pryskyřníkovité
Anki - web a software na kartičkové učení (PC, mobil) Anki (databáze) - Hmyz (NG) (v2015_11_10_all) 
Poznávačka - Hmyz (NG) - obrázky z knihy | prezentace | Hmyz očima Ondřeje Sekory

 

Podmínky

Studenti mají za povinnost se průběžně připravovat do hodin, tzv. učit se z hodiny na hodinu. Případná nepřipravenost může být hodnocena až známkou nedostatečně.
Písemky hlašené dopředu se mohou opravovat jen vyjímečně. Při nepřítomnosti píšete písemku v nejbližsí hodině. Všichni studenti z nich musí mít známku (znalost látky musí být ověřena - písemka, zkoušení apod.). 
V případě dlouhodobé absence si následný postup plnění požadavků musíte individuálně domluvit (osobně nebo emailem). V opačném případě se vystavujete nebezpečí neklasifikování.
Termíny hlášených písemek budou zveřejňovány na tomto webu, případně na třídní email.
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).