Výsledky přijímacího řízení - 4leté studium

Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu (na základě zveřejněných výsledků) si může zákonný zástupce vyzvednout osobně s občanským průkazem ve čtvrtek 20. 5. 2021 v době od 14 do 18 hodin, v pátek 21. 5. 2021 v době od 7 do 17 hodin a v pondělí 24. 5. 2021 v době od 7 do 17 hodin v kanceláři školy. Zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů bude pak nevyzvednuté rozhodnutí odesláno poštou. Rozhodnutí o přijetí se poštou nezasílá, lze si je vyzvednout v úředních hodinách (7:00-15:00 hod.) v kanceláři školy.

Vzhledem k tomu, že dva uchazeči, řádně omluvení, nekonali jednotnou přijímací zkoušku a budou ji konat v náhradním termínu, může ředitelka školy přijmout aktuálně 28 uchazečů. O 29.-30. místě bude rozhodnuto až po vyhodnocení náhradní zkoušky.

Důležité upozornění:

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku v kanceláři školy, a to nejpozději 3. června 2021. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Pokud tak zákonný zástupce nezletilého uchazeče neučiní, vzdává se tímto práva být přijat za žáka našeho gymnázia a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Seznam přijatých uchazečů


pořadí kód body zš ma celkem rozhodnutí
1.17615,0044,0048,00107,00přijat
2.29110,0046,0049,00105,00přijat
3.28610,0043,0049,00102,00přijat
4.31910,0044,0047,00101,00přijat
5.23410,0043,0048,00101,00přijat
6.3299,3046,0044,0099,30přijat
7.32010,0043,0046,0099,00přijat
8.2016,9044,0048,0098,90přijat
9.31610,0041,0047,0098,00přijat
10.30710,0041,0046,0097,00přijat
11.21910,0038,0047,0095,00přijat
12.27810,0040,0044,0094,00přijat
13.1298,5039,0045,0092,50přijat
14.26910,0039,0042,0091,00přijat
15.2738,8033,0047,0088,80přijat
16.17810,0036,0042,0088,00přijat
17.2008,7035,0044,0087,70přijat
18.1216,7033,0048,0087,70přijat
19.1509,4039,0039,0087,40přijat
20.3129,4035,0043,0087,40přijat
21.1909,3039,0039,0087,30přijat
22.2809,4043,0033,0085,40přijat
23.18810,0037,0038,0085,00přijat
24.22910,0036,0039,0085,00přijat
25.18710,0037,0037,0084,00přijat
26.14610,0030,0043,0083,00přijat
27.1108,0034,0040,0082,00přijat
28.26610,0029,0043,0082,00přijat

Seznam nepřijatých uchazečů


pořadí kód body zš ma celkem rozhodnutí
29.3816,8033,0041,0080,80nepřijat
30.1254,6032,0044,0080,60nepřijat
31.3233,4035,0042,0080,40nepřijat
32.23610,0032,0038,0080,00nepřijat
33.1339,3029,0041,0079,30nepřijat
34.2277,1028,0044,0079,10nepřijat
35.1806,1034,0037,0077,10nepřijat
36.1924,0029,0043,0076,00nepřijat
37.1817,6031,0037,0075,60nepřijat
38.3337,4031,0037,0075,40nepřijat
39.2585,1034,0036,0075,10nepřijat
40.23510,0028,0037,0075,00nepřijat
41.28910,0027,0038,0075,00nepřijat
42.19910,0023,0042,0075,00nepřijat
43.3539,3030,0035,0074,30nepřijat
44.1418,0024,0042,0074,00nepřijat
45.3216,0023,0043,0072,00nepřijat
46.1939,4027,0035,0071,40nepřijat
47.1167,3020,0043,0070,30nepřijat
48.1949,3026,0034,0069,30nepřijat
49.1452,1029,0038,0069,10nepřijat
50.24610,0034,0025,0069,00nepřijat
51.26110,0032,0027,0069,00nepřijat
52.29610,0024,0035,0069,00nepřijat
53.22010,0023,0035,0068,00nepřijat
54.25310,0022,0036,0068,00nepřijat
55.3132,5030,0034,0066,50nepřijat
56.2856,6022,0037,0065,60nepřijat
57.1149,3018,0038,0065,30nepřijat
58.2396,2023,0036,0065,20nepřijat
59.19710,0019,0036,0065,00nepřijat
60.1439,3019,0036,0064,30nepřijat
61.2133,9023,0036,0062,90nepřijat
62.3588,7019,0035,0062,70nepřijat
63.2325,4024,0032,0061,40nepřijat
64.3059,3022,0028,0059,30nepřijat
65.2630,0029,0028,0057,00nepřijat
66.2156,8021,0029,0056,80nepřijat
67.2828,8018,0030,0056,80nepřijat
68.1444,7024,0028,0056,70nepřijat
69.1797,4020,0028,0055,40nepřijat
70.3577,5019,0028,0054,50nepřijat
71.3047,4016,0031,0054,40nepřijat
72.2556,9026,0021,0053,90nepřijat
73.3626,9021,0024,0051,90nepřijat
74.2904,7016,0030,0050,70nepřijat
75.31110,0010,0030,0050,00nepřijat
76.2375,9015,0028,0048,90nepřijat
77.2093,5017,0027,0047,50nepřijat
78.1986,5014,0027,0047,50nepřijat
79.2745,5017,0024,0046,50nepřijat
80.2990,9020,0017,0037,90nepřijat
81.2930,007,0028,0035,00nepřijat
82.1895,3010,0016,0031,30nepřijat
83.2644,109,0014,0027,10nepřijat
84.1962,007,0015,0024,00nepřijat
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).