Vyhláška MŠMT o hodnocení žáků ve školním roce 2019/20

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, která se týká postupu při hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020.

211/2020 Sb.211/2020 Sb.
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).