ghrabuvka.cz
Articles in English Deutsche Artikel Artículos en español Articles en français Статьи по-русски Trang tiếng Việt

Školní seznam literárních děl ke státním maturitám v roce 2018

 Mgr. Michaela Böhmová,
26. 09. 2017

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

Školní seznam literárních děl ke státním maturitám v roce 2018 pdfpdf

Základní úroveň obtížnosti

Žák si vybírá 20 literárních děl. Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož si žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.

  • Světová a česká literatura do konce 18. století - min. 2 literární díla
  • Světová a česká literatura 19. století - min. 3 literární díla
  • Světová literatura 20. a 21. století - min. 4 literární díla
  • Česká literatura 20. a 21. století - min. 5 literárních děl