Školní seznam literárních děl ke státním maturitám v roce 2014

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

Školní seznam literárních děl ke státním maturitám v roce 2014

Základní úroveň obtížnosti

Žák si vybírá 20 literárních děl. Minimálně jedním literárním dílem musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam literárních děl, z něhož si žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 40, horní hranice není stanovena.

  • Světová a česká literatura do konce 19. století - min. 4 literární díla
  • Světová literatura 20. a 21. století - min. 4 literární díla
  • Česká literatura 20. a 21. století - min. 5 literárních děl

 

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).