ghrabuvka.cz
Articles in English Deutsche Artikel Artículos en español Articles en français Статьи по-русски Trang tiếng Việt

Školní seznam literárních děl

 Mgr. Miroslava Fialová,
30. 09. 2012

Kritéria pro výběr maturitních zadání k ústní zkoušce

Školní seznam literárních děl ke státním maturitám v roce 2013 docdoc pdfpdf

Vyšší úroveň obtížnosti

Žák si vybírá 30 literárních děl. Seznam literárních děl, z něhož si žák vybírá, sestavuje škola. Minimální počet literárních děl nabízený žákům je 15 v každé z oblastí výběru 1 – 7. Počet nabízených literárních děl v jednotlivých oblastech výběru se může lišit. Horní hranice počtu literárních děl není stanovena.

  • 1. Světová a česká literatura do konce 18. století - min. 3 literární díla
  • 2. Světová poezie a próza 19. století - min. 2 literární díla
  • 3. Česká poezie a próza 19. století - min. 2 literární díla (z toho 1 básnické)
  • 4. Světová a česká dramatická tvorba 19. – 21. století - min. 2 literární díla
  • 5. Světová a česká poezie 20. a 21. století min. 2 literární díla
  • 6. Světová próza 20. a 21. století - min. 3 literární díla
  • 7. Česká próza 20. a 21. století - min. 4 literární díla

Základní úroveň obtížnosti

Žák si vybírá 20 literárních děl. Minimálně jedním literárním dílem musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam literárních děl, z něhož si žák vybírá, sestavuje škola. Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 40, horní hranice není stanovena.

  • Světová a česká literatura do konce 19. století - min. 4 literární díla
  • Světová literatura 20. a 21. století - min. 4 literární díla
  • Česká literatura 20. a 21. století - min. 5 literárních děl