Rozpis maturitních zkoušek 2013

Písemné zkoušky:
Organizace písemných zkoušekOrganizace písemných zkoušek

Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písemným zkouškám společné části:
  • anglický jazyk (písemná práce) - slovníky bez přílohy věnované písemnému projevu/korespondenci
  • český jazyk a literatura (písemná práce) - pravidla českého pravopisu
  • matematika - matematické, fyzikální a chemické tabulky, rýsovací potřeby (tužka, guma, pravítko, trojúhelník s ryskou, úhloměr a kružítko) a kalkulátor bez grafického režimu

Podepsané vlastní slovníky musíte přinést nejpozději 30. 4. 2013 k zástupci ředitelky školy RNDr. Lukáši Sloukovi!

Ústní zkoušky:Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).