Přípravné kurzy 2023

I ve školním roce 2022/2023 budou pro zájemce o studium na naší škole organizovány přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na osmileté i čtyřleté studium. Rozsah je stanoven na 20 hodin (10 vyučovacích hodin matematiky a 10 vyučovacích hodin českého jazyka). Kurzy budou probíhat dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve středu od 16:00 do 17:45 hod. v těchto termínech:

pondělí: 27. 2., 13. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4. 2023
středy: 1. 3., 15. 3., 22. 3., 29. 3., 5. 4. 2023

V případě koronavirového znemožnění prezenční formy kurzů proběhnou kurzy distanční formou.

Cena kurzů je stanovena na 1 500,- Kč za jeden předmět nebo 2 200,- Kč za oba předměty.

Přihlášení kurzů bylo možné od 3. ledna do 15. února 2023 formou elektronické přihlášky nebo osobně v kanceláři školy. Poplatek za přípravné kurzy můžete uhradit hotově v kanceláři školy nebo převodem na účet školy 16933761/0100, SS: 2023, VS: uveďte prosím telefonní číslo zákonného zástupce. Do zprávy pro příjemce prosím napište PZ8 (u kurzů na osmileté studium) a PZ4 (u kurzů na čtyřleté studium), jméno a příjmení dítěte.

Přihlášku podejte nejpozději 15. února 2023, ke stejnému datu je také třeba uhradit poplatek. Do kurzů budou přijati všichni zájemci, kteří se přihlásí a zaplatí do stanoveného termínu, celkový počet není omezen. Potvrzení o přijaté platbě nezasíláme, rodiče však budou kontaktováni v případě nedohledání platby. Přihlášení dítěte po tomto termínu již nebude možné!

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).