Přípravné kurzy 2021

I ve školním roce 2020/2021 budou pro zájemce o studium na naší škole organizovány přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na osmileté i čtyřleté studium. Rozsah je stanoven na 20 hodin (10 vyučovacích hodin matematiky a 10 vyučovacích hodin českého jazyka). Kurzy budou probíhat v lednu a únoru 2021 dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve čtvrtek od 16:00 do 17:45 hod. v těchto termínech:

pondělí: 11. 1., 18. 1., 25. 1., 1. 2., 8. 2. 2021
čtvrtky: 14. 1., 21. 1., 28. 1., 4. 2., 11. 2. 2021

V případě koronavirového znemožnění prezenční formy kurzů proběhnou kurzy distanční formou.

Cena kurzů je stanovena na 1 100,- Kč za jeden předmět nebo 1 800,- Kč za oba předměty.

Přihlášení do kurzů bude možné od 1. prosince do 23. prosince 2020 formou elektronické přihlášky nebo osobně v kanceláři školy. Poplatek za přípravné kurzy můžete uhradit hotově v kanceláři školy nebo převodem na účet školy 16933761/0100, SS: 2020, VS: uveďte prosím telefonní číslo zákonného zástupce. Do zprávy pro příjemce prosím napište PZ8 (u kurzů na osmileté studium) a PZ4 (u kurzů na čtyřleté studium), jméno a příjmení dítěte.

Přihlášku podejte nejpozději 23. prosince, ke stejnému datu je také třeba uhradit poplatek. Přihlášení dítěte po tomto termínu již nebude možné!

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).