ghrabuvka.cz
Articles in English Deutsche Artikel Artículos en español Articles en français Статьи по-русски Trang tiếng Việt

Přípravné kurzy 2019

 Mgr. Šárka Staníčková, ředitelka školy,
02. 01. 2019

I ve školním roce 2018/2019 budou pro zájemce o studium na naší škole organizovány přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na osmileté i čtyřleté studium. Rozsah je stanoven na 20 hodin (10 vyučovacích hodin matematiky a 10 vyučovacích hodin českého jazyka). Kurzy budou probíhat v březnu a dubnu 2019 dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve středu od 16:00 do 17:45 hod. v těchto termínech:

pondělí: 4. 3., 11. 3., 18. 3., 25. 3., 1. 4. 2019
středy: 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4. 2019

Cena kurzů je stanovena na 1 100,- Kč za jeden předmět nebo 1 800,- Kč za oba předměty.

Přihlášení do kurzů bude možné od 1. ledna 2019 do 20. února 2019 pomocí elektronické přihlášky nebo osobně v kanceláři školy. Poplatek za přípravné kurzy můžete uhradit hotově v kanceláři školy nebo převodem na účet školy 16933761/0100, SS: 2019, VS: rodné číslo dítěte bez údajů za lomítkem. Do zprávy pro příjemce prosím napište PZ8 (u kurzů na osmileté studium) a PZ4 (u kurzů na čtyřleté studium), jméno a příjmení dítěte.

Přihlášku podejte nejpozději 20. února, ke stejnému datu je také třeba uhradit poplatek. Přihlášení dítěte po tomto termínu již nebude možné!