ghrabuvka.cz
Articles in English Deutsche Artikel Artículos en español Articles en français Статьи по-русски Trang tiếng Việt

Přípravné kurzy 2018

 Mgr. Šárka Staníčková, ředitelka školy,
03. 01. 2018

I ve školním roce 2017/2018 budou pro zájemce o studium na naší škole organizovány přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na osmileté i čtyřleté studium. Rozsah je stanoven na 20 hodin (10 vyučovacích hodin matematiky a 10 vyučovacích hodin českého jazyka). Kurzy budou probíhat v únoru, březnu a dubnu 2018 dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve středu od 16:00 do 17:45 hod. v těchto termínech:

pondělí: 12. 2, 19. 2., 26. 2., 5. 3., 19. 3. 2018
středy: 14. 2., 21. 2., 28. 2., 7. 3., 21. 3. 2018

Cena kurzů je stanovena na 1 000,- Kč za jeden předmět nebo 1 700,- Kč za oba předměty.

Přihlášení do kurzů bylo možné do 2. února pomocí elektronické přihlášky nebo osobně v kanceláři školy. Poplatek za přípravné kurzy můžete uhradit hotově v kanceláři školy nebo převodem na účet školy 16933761/0100, SS: 2018, VS: rodné číslo dítěte bez údajů za lomítkem. Do zprávy pro příjemce prosím napište PZ8 (u kurzů na osmileté studium) a PZ4 (u kurzů na čtyřleté studium), jméno a příjmení dítěte.

Přihlášku podejte nejpozději 2. února, ke stejnému datu je také třeba uhradit poplatek. Přihlášení dítěte po tomto termínu již nebude možné!