ghrabuvka.cz
Articles in English Deutsche Artikel Artículos en español Articles en français Статьи по-русски Trang tiếng Việt

Přípravné kurzy 2014

 Mgr. Šárka Staníčková, ředitelka školy,
06. 01. 2014

I ve školním roce 2013/2014 budou pro zájemce o studium na naší škole organizovány přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na osmileté i čtyřleté studium. Rozsah je stanoven na 20 hodin (10 vyučovacích hodin matematiky a 10 vyučovacích hodin českého jazyka). Kurzy budou probíhat v březnu a dubnu 2014 dvakrát týdně, vždy od 16:00 do 17:45 hod. v těchto termínech:

  pondělí: 10. 3., 17. 3., 24. 3., 31. 3., 7. 4. 2014
  středy: 12. 3., 19. 3., 26. 3., 2. 4., 9. 4. 2014

Cena kurzů je stanovena na 1 000,- Kč za jeden předmět nebo 1 500,- Kč za oba předměty. Poplatek za přípravné kurzy můžete uhradit v hotovosti v kanceláři školy nebo převodem na účet školy 16933761/0100, SS: 2014, VS: rodné číslo dítěte bez údajů za lomítkem. Do zprávy pro příjemce prosím napište PZ8 (u kurzů na osmileté studium) a PZ4 (u kurzů na čtyřleté studium) a jméno a příjmení dítěte. Poplatek za přípravné kurzy je nutné uhradit nejpozději do 21. února 2014.

Zájemci se mohou přihlásit osobně v kanceláři školy nebo mailem na adrese sikorova@ghrabuvka.cz (vždy uveďte jméno a příjmení dítěte, o přípravu na jaké studium máte zájem - osmileté, čtyřleté).