ghrabuvka.cz
Articles in English Deutsche Artikel Artículos en español Articles en français Статьи по-русски Trang tiếng Việt

Přípravné kurzy 2013

 Mgr. Šárka Staníčková, ředitelka školy,
25. 03. 2013
aktuálně: Připomínáme, že dne 27. 3. a 1. 4. se přípravné kurzy nekonají!

I ve školním roce 2012/2013 budou pro zájemce o studium na naší škole organizovány přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na osmileté i čtyřleté studium. Rozsah je stanoven na 20 hodin (10 vyučovacích hodin matematiky a 10 vyučovacích hodin českého jazyka). Kurzy budou probíhat v březnu a dubnu 2013 dvakrát týdně, vždy od 16:00 do 17:45 hod. v těchto termínech:

  pondělí: 11. 3., 18. 3., 25. 3., 8. 4., 15. 4. 2013
  středy: 13. 3., 20. 3., 3. 4., 10. 4., 17. 4. 2013

Cena je stanovena na 1 000,- Kč za jeden předmět nebo 1 500,- Kč za oba předměty. Poplatek za přípravné kurzy můžete uhradit v hotovosti v kanceláři nebo převodem na účet školy 16933761/0100, SS: 001, VS: rodné číslo dítěte bez údajů za lomítkem. Do zprávy pro příjemce napište PZ a jméno dítěte. Poplatek za přípravné kurzy je možno uhradit nejdříve 1. ledna 2013, nejpozději pak 28. února 2013.

Zájemci se mohou přihlásit osobně v kanceláři školy nebo mailem na adrese sikorova@ghrabuvka.cz (vždy uveďte jméno a příjmení dítěte, o přípravu na jaké studium máte zájem - osmileté, čtyřleté).