ghrabuvka.cz
Articles in English Deutsche Artikel Artículos en español Articles en français Статьи по-русски Trang tiếng Việt

Příjem petic, stížností, žádostí a dalších podání

 
30. 01. 2008
  • petice, stížnosti, žádosti a podněty se podávají písemně buď poštou k rukám ředitele školy nebo osobně u tajemnice školy
  • ředitel školy vyřizuje stížnosti, žádosti a podněty ve lhůtě do 60 dnů ode dne následujícího po dni podání
  • ve lhůtě do 30 dnů jsou podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, vyřizovány petice.