ghrabuvka.cz
Articles in English Deutsche Artikel Artículos en español Articles en français Статьи по-русски Trang tiếng Việt

Přijat, nepřijat? Jak dál?

 Mgr. Šárka Staníčková, ředitelka školy,
27. 04. 2018

Pokud Vaše dítě není přijato ke studiu

  • Nic není ztraceno, stále je šance na přijetí. Děti, které byly přijaty k nám, mohly být zároveň přijaty i na jinou školu, kterou více preferují. Odevzdají na ní svůj zápisový lístek, a tak se jejich místo uvolní pro Vaše dítě.
  • Ihned po obdržení rozhodnutí o nepřijetí ke studiu podejte odvolání (formulář si můžete stáhnout - 4letý obor docdocpdfpdf, 8letý obor docdocpdfpdf - nebo si jej můžete vyzvednout v kanceláři školy). Zašlete jej na adresu školy nebo osobně doručte do kanceláře (nejpozději ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí).
  • Při uvolnění místa Vás budeme ihned telefonicky kontaktovat a v případě stálého zájmu o studium na naší škole bude změněno rozhodnutí ředitelky a Vaše dítě bude přijato ke studiu.
  • V případě, že nechcete podávat odvolání proti nepřijetí ke studiu, uvítáme, když nám toto své rozhodnutí písemně sdělíte. Usnadníte situaci i dalším uchazečům, kteří čekají dle pořadí na uvolněná místa. Formulář na zastavení správního řízení si můžete stáhnout zde docdocpdfpdf. Stačí jen vlastnoruční podpis a co nejrychlejší doručení formuláře do školy - osobně nebo poštou.
  • Také v případě, že se odvoláte proti nepřijetí ke studiu a Vaše dítě nebude přijato ani na uvolněná místa po uchazečích, kteří neodevzdali zápisový lístek, a dále netrváte na postoupení Vašeho odvolání ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, usnadníte nám situaci, když písemně požádáte o zastavení správního řízení o přijetí ke studiu.

 

Pokud Vaše dítě je přijato ke studiu

  • Gratulujeme! Vyplněný zápisový lístek (nezapomeňte na podpis dítěte) odevzdejte ve škole do 10 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí, tj. od vyvěšení seznamu přijatých žáků na budově a na webových stránkách školy. Důležité upozornění: nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se na naší škole, vzdává se práva být přijat a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče!
  • Nezapomeňte se v červnu dostavit na informační schůzku (bližší informace obdržíte s rozhodnutím o přijetí nebo při odevzdání zápisového lístku, případně je v červnu najdete na webových stránkách školy), kde poznáte třídní učitele, dozvíte se důležité informace o adaptačním kurzu, učebnicích a organizaci školního roku.
  • V případě, že jste se rozhodli odevzdat zápisový lístek na jinou školu, velmi nám (ale především uchazečům, kteří prozatím dostali vyrozumění „nepřijati“) pomůžete, když nás o tom budete informovat - telefonicky (596 728 693) nebo e-mailem (kancelar@ghrabuvka.cz).