Přijat, nepřijat - jak dál?

Pokud Vaše dítě není přijato ke studiu

  • Nic není ztraceno, stále je šance na přijetí. Děti, které byly přijaty k nám, mohly být zároveň přijaty i na jinou školu, kterou více preferují. Odevzdají na ní svůj zápisový lístek, a tak se jejich místo uvolní pro Vaše dítě.
  • Ihned po obdržení písemného rozhodnutí o nepřijetí podejte odvolání proti rozhodnutí ředitelky školy. Formulář si můžete stáhnout - 4letý obor , 8letý obor - nebo si jej můžete vyzvednout v kanceláři školy. Zašlete jej na adresu školy poštou, prostřednictvím datové schránky nebo osobně doručte do kanceláře školy v pracovní dny 7:00-15:00 hod. (nejpozději ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí).
  • Při uvolnění místa Vás budeme ihned telefonicky kontaktovat a v případě stálého zájmu o studium na naší škole bude změněno rozhodnutí ředitelky a Vaše dítě bude přijato ke studiu.

 

Pokud Vaše dítě je přijato ke studiu

  • Gratulujeme! Vyplněný zápisový lístek (nezapomeňte na podpis dítěte) odevzdejte v úředních hodinách (7:00-15:00 hod.) v kanceláři školy do 16. 5. 2023. Důležité upozornění: nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se na naší škole, vzdává se práva být přijat a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče!
  • Bližší informace o adaptačním kurzu, učebnicích, příp. o organizaci školního roku budou předány na třídních schůzkách 7. 6. 2023 od 16:00 hod.
  • V případě, že jste se rozhodli odevzdat zápisový lístek na jinou školu, velmi nám (ale především uchazečům, kteří prozatím dostali vyrozumění „nepřijati“) pomůžete, když nás o tom budete informovat - telefonicky (596 728 693) nebo e-mailem (kancelar@ghrabuvka.cz).

 

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).