Organizace společné části maturitní zkoušky

  Organizace společné části maturitní zkoušky Organizace společné části maturitní zkoušky
  Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky Kritéria hodnocení zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturitní zkoušky - zdroj: MŠMT

Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písemným zkouškám společné části:


zkouška povolené pomůcky
biologie
cizí jazyk (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ) – DT
český jazyk a literatura – DT
dějepis
žádné pomůcky
cizí jazyk (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ) – písemná práce slovníky bez přílohy věnované písemnému projevu
český jazyk a literatura písemná práce pravidla českého pravopisu
fyzika, chemie matematické, fyzikální a chemické tabulky a kalkulátor
matematika matematické, fyzikální a chemické tabulky, rýsovací potřeby a kalkulátor bez grafického režimu
zeměpis kalkulátor a pravítko nebo papírové měřítko

Podepsané vlastní slovníky a kalkulačky musíte přinést nejpozději 27. 4. 2012 k ředitelce školy!!!

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).