ghrabuvka.cz
Articles in English Deutsche Artikel Artículos en español Articles en français Статьи по-русски Trang tiếng Việt

Název a struktura

 
31. 08. 2011

Oficiální název

Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělání a výchovu žáků v osmiletém vzdělávacím cyklu a čtyřletém vzdělávacím cyklu podle vzdělávacích programů. Naše škola poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Gymnázium je škola s právní subjektivitou, jejíž činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. V souladu s ustanovením § 2 zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. přešla funkce zřizovatele na kraj ke dni 1. dubna 2001, tj. ke dni účinnosti rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j. 14 690/2001-14 ze dne 30. března 2001. Zřizovatelem je tedy Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava.

Organizační struktura


Ředitelka gymnázia: Mgr. Šárka Staníčková
Statutární zástupce ředitelky: RNDr. Lukáš Slouka
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Michaela Böhmová