Listina práv a odpovědností studentů, učitelů a zaměstnanců gymnázia


  • Právo vytvářet pozitivní atmosféru pro výuku a práci na gymnáziu - odpovědnost pochopit, že výuka je primární úkol gymnázia, chovat se tak, aby optimální výuka byla zajištěna.
  • Právo na bezpečné a klidné pracovní prostředí - odpovídat za vytváření bezpečného a klidného pracovního prostředí.
  • Právo na respekt a ochranu osobního vlastnictví - odpovědnost respektovat a v případě potřeby hájit osobní vlastnictví jiných i vlastnictví veřejné (školní).
  • Právo přesně vědět, co se od koho očekává (studenti, učitelé i zaměstnanci) - odpovědnost zeptat se pokud někomu není jasné, co se od něj očekává.
  • Právo na respekt a zdvořilé, slušné, čestné jednání - odpovědnost chovat se zdvořile, slušně, čestně a respektovat ostatní.
  • Právo předpokládat, že myšlenka dobrých vztahů a demokracie bude respektována a podporována - odpovědnost být dobrým studentem, učitelem a zaměstnancem gymnázia, který dobré vztahy a zásady demokracie dodržuje.
  • Právo na hodnocení i kritické hodnocení školního dění a hledání pozitivních změn - odpovídat za konstruktivní kritiku, která nebude drzá, urážlivá a nezasáhne nevinné.
  • Právo účastnit se akcí pořádaných gymnáziem - odpovědnost všemi způsoby napomáhat zdárnému průběhu těchto akcí.
  • Každý má právo vyžadovat respekt a pozornost pro svou práci i pro své názory - odpovědnost vážit si práce jiných a tolerantně přijímat názorovou individualitu jiných.
  • Právo na konzultace a pomoc při řešení problémů - odpovědnost pochopit dění v gymnáziu, analyzovat konflikty a dávat podněty k řešení problémů.
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).