Informace pro maturanty - organizace společné části maturit

Aktuálně:

Upozorňujeme maturující studenty na možnost vyhlášení stávky v Dopravním podniku Ostrava od středy 1. 6. 2011. Čas zahájení písemné zkoušky nelze posunout. Zajistěte si proto raději i alternativní způsob dopravy. Počítejte také s možnými dopravními komplikacemi z důvodu zvýšeného provozu.


Organizace společné částiOrganizace společné části

Podepsané vlastní slovníky a kalkulačky musíte přinést nejpozději v pátek 27. 5. 2011!Povolené pomůcky (vyjma psacích potřeb) k písemným zkouškám společné části:


biologie, cizí jazyky – DT, český jazyk a literatura – DT, dějepis žádné pomůcky
cizí jazyky – písemná práce slovníky bez přílohy věnované písemnému projevu
český jazyk a literatura – písemná práce pravidla českého pravopisu
fyzika, chemie matematické, fyzikální a chemické tabulky a kalkulátor
matematika matematické, fyzikální a chemické tabulky, rýsovací potřeby a kalkulátor bez grafického režimu
zeměpis kalkulátor a pravítko nebo papírové měřítko


Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).