Informace pro maturanty ve školním roce 2012/2013

Cermat - průvodce přihlášením žákaCermat - průvodce přihlášením žáka
Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky - jaro 2012/2013Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky - jaro 2012/2013

Podoba reformované maturitní zkoušky

Nová maturitní zkouška má dvě části tzv. společnou (organizovanou Cermatem - Ministerstvem školství) a tzv. profilovou (školní).

Společná část

  • povinně vykoná zkoušku z českého jazyka a literatury;
  • povinně vykoná zkoušku ze zvoleného cizího jazyka (který se ve škole vyučuje) nebo matematiky;
  • může nepovinně konat až dvě další zkoušky z nabídky: cizí jazyk nebo matematika.

U zkoušek společné části nemají žáci v tomto modelu možnost volby úrovně obtížnosti (základní/vyšší). Všechny zkoušky budou svou náročností odpovídat platným katalogům požadavků pro základní úroveň obtížnosti. Forma konání zkoušek zůstává beze změn. Zkouška z českého jazyka a literatury a zkouška z cizího jazyka je tzv. zkouškou komplexní a skládá se ze tří dílčích zkoušek (didaktický test, písemná práce, ústní zkouška). Zkouška z matematiky je pak konána formou didaktického testu.

Profilová část

V profilové části maturitní zkoušky se oproti minulému školnímu roku nic nemění. Žák nadále koná dvě povinné zkoušky a maximálně dvě nepovinné zkoušky v profilové části. Zkoušky si vybírá z nabídky povinných a nepovinných profilových zkoušek, které ředitelka školy stanovila letos na jaře. Tzn.: matematika, cizí jazyk (anglický, německý, francouzský, španělský a ruský), biologie, chemie, informační a komunikační technologie, fyzika, dějepis, zeměpis, základy společenských věd, hudební výchova, výtvarná výchova.

Platí také následující pravidla:

  • Pokud si žák ve společné části maturitní zkoušky jako povinný předmět nevybere cizí jazyk, musí si cizí jazyk zvolit v profilové části.
  • Dále žák nesmí v profilové části maturovat z předmětu, ze kterého maturoval v části společné.
  • Žák může maturovat pouze z těch předmětů, jejichž celková doba podle školního vzdělávacího programu činila po dobu vzdělávání nejméně 144 vyučovacích hodin.

Přihlášky k maturitní zkoušce žáci podávají prostřednictvím svých třídních učitelů ředitelce školy do pátku 30. listopadu 2012 do 12 hodin.

Obecné informace

Koncem září ředitelka školy zveřejnila školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku z českého jazyka a literatury (zde). Každý žák si bude volit svůj seznam k ústní zkoušce. Jelikož se jedná pouze o jednu úroveň, a to základní, vybere si 20 literárních děl. Seznam odevzdá ředitelce školy do 31. března 2013.

Sledujte prosím aktuální informace na webu www.novamaturita.cz.

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).