Druhá vlna přípravných kurzů

Vzhledem k velkému zájmu uchazečů o přípravné kurzy a posunu jejich realizace otevřeme ještě jedny kurzy, a to ve stejném rozsahu. Podle aktuální situace proběhnou buď prezenčně, nebo distančně.

Rozsah je tedy stanoven na 20 hodin (10 vyučovacích hodin matematiky a 10 vyučovacích hodin českého jazyka). Kurzy budou probíhat v únoru a březnu dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve středu od 16:00 do 17:45 hod. v těchto termínech:

pondělí: 22. 2., 1. 3., 8. 3., 15. 3., 22. 3. 2021
středy: 24. 2., 3. 3., 10. 3., 17. 3., 24. 3. 2021

Cena kurzů je stanovena na 1 100,- Kč za jeden předmět nebo 1 800,- Kč za oba předměty.

Přihlášení do kurzů bylo možné od 6. 1. do 12. 2. 2021 formou elektronické přihlášky nebo osobně v kanceláři školy. Poplatek za přípravné kurzy můžete uhradit hotově v kanceláři školy nebo převodem na účet školy 16933761/0100, SS: 2021, VS: uveďte prosím telefonní číslo zákonného zástupce. Do zprávy pro příjemce prosím napište PZ8 (u kurzů na osmileté studium) a PZ4 (u kurzů na čtyřleté studium), jméno a příjmení dítěte.

Přihlášku podejte nejpozději 12. 2., ke stejnému datu je také třeba uhradit poplatek. Přihlášení dítěte po tomto termínu již nebude možné!

Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).