Školní atletické výkony

Do tabulek jsou zahrnuti studenti, jejichž výkony patří v disciplíně v daném školním roce mezi nejlepší tři. Výkony jsou zaznamenávány zvlášť za každou třídu. Za hodnoty výkonů zodpovídá vyučující. Najdete-li ve výsledcích chybu, obraťte se na něj.


'; echo $row['nazev']; echo '
'; } ?>
'; switch ($i) { case 1: echo "1AB8"; break; case 2: echo "2AB8"; break; case 3: echo "3AB8"; break; case 4: echo "4AB8"; break; case 5: echo "5AB8,1A4"; break; case 6: echo "6AB8,2A4"; break; case 7: echo "7AB8,3A4 "; break; case 8: echo "8AB8,4A4"; break; } echo '
'; } ?>
školní rok:
tři nejlepší:
'; ?>
Použijte prosím moderní prohlížeč (např. Google Chrome, Mozilla Firefox nebo Microsoft Edge).