ghrabuvka.cz
Articles in English Deutsche Artikel Artículos en español Articles en français Статьи по-русски Trang tiếng Việt

Dvakrát měř a jednou řeš

01. 03. 2012 - 30. 04. 2014
 
29. 02. 2012

logolink

Dvakrát měř a jednou řeš
CZ.1.07/1.1.24/01.0054
č. ú.: 107-1595390267/0100
Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka,
příspěvková organizace

Františka Hajdy 34
700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel.: +420 596 711 829

Podstatou projektu je zmodernizování výuky přírodovědných předmětů - fyziky, chemie a biologie. Tím také zatraktivnění těchto předmětů pro žáky našeho gymnázia. Toho chceme dosáhnout zapojením moderních měřících metod, přístrojů a postupů do výuky těchto předmětů a zmodernizováním učeben přírodovědných předmětů. Z projektu budou zakoupeny potřebné pomůcky, jako např. měřicí čidla, tomu odpovídající software i hardware. Projekt seznámí žáky s moderní měřicí technikou a naučí je s ní pracovat.

Pomocí skupiny žáků a pedagogů budou vytvořeny sada laboratorních cvičení a demonstračních pokusů využívajících tuto moderní měřicí techniku, které dále budou využívány v běžné výuce.

Součástí projektu jsou i praktická měření v terénu a exkurze.

Hlavním cílem je znovu přilákat žáky ke studiu přírodovědných oborů a tím zvýšit možnosti jejich uplatnění na vysokých školách i v následujících zaměstnáních v našem regionu.