ghrabuvka.cz
Articles in English Deutsche Artikel Artículos en español Articles en français Статьи по-русски Trang tiếng Việt

Zasedání Školské rady

12. 10. 2011
 Mgr. Michaela Böhmová, předsedkyně Školské rady,
13. 10. 2011

Dne 12. 10. 2011 proběhlo první zasedání nově zvolené Školské rady. Jejími členy se po zářijových volbách stali:

  • zástupci rodičů a zletilých studentů – Ing. Magda Dirgasová, MUDr. Helena Horáková
  • zástupci pedagogického sboru – Mgr. Michaela Böhmová, Mgr. Eva Mittnerová, PhD.
  • Krajem byli do Školské rady dosazeni – prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD., doc. PhDr. Blažena Gracová, CSc.

Školská rada zvolila předsedkyni (M. Böhmová) a místopředsedkyni (M. Dirgasová). Dále byla všemi hlasy schválena Výroční zpráva za rok 2010/2011 a dohodnuta strategie Školské rady. Chtěli bychom aktivně přistupovat k záležitostem školy, přicházet s podněty a připomínkami i ze strany rodičů a tlumočit je vedení školy.

Výzva k rodičům studentů: Za celou Školskou radu bych Vás jako předsedkyně chtěla požádat, abyste se na nás obraceli s jakýmikoli podněty či připomínkami, které by se týkaly fungování školy (výuka, exkurze, zájmové činnosti, prezentace školy navenek...) Máte-li návrhy na rozšíření spektra činností na naší škole (aktivity, formy atd., o kterých třeba víte, že fungují jinde) obraťte se na nás. Své návrhy můžete zasílat na mailovou adresu předsedkyně (bohmova@ghrabuvka.cz) nebo zástupců rodičů (magdadirgasova@seznam.cz; helena.horakova@seznam.cz).

Rádi přijmeme Vaše nápady a společně přispějeme k ještě lepšímu fungování a pestřejšímu rozsahu aktivit naší školy.