ghrabuvka.cz
Articles in English Deutsche Artikel Artículos en español Articles en français Статьи по-русски Trang tiếng Việt

Středoškolská odborná činnost 2005/2006

27. 02. - 07. 03. 2006
 RNDr. Lukáš Slouka, Mgr. Jan Hortvík,
13. 03. 2008

Jak se již pomalu stává tradicí, také v tomto roce proběhla školní přehlídka středoškolské odborné činnosti odděleně pro přírodovědné a humanitní obory.

V přírodovědné sekci, jejíž přehlídka se uskutečnila 7. 3. 2006 v odborné učebně biologie, se sešlo celkem osm velmi prací, a to v oborech chemie, biologie a zdravotnictví. V chemii se o vítězství podělili Ondřej Volný (téma práce: Biochemické vyšetření moči) a Irena Burzová (Spektrofotometrické vyšetření likvoru), v biologii Soňa Palovská s prací o chovu holoubka diamantového. V oboru zdravotnictví se pak o vítězství podělil Petr Jaššo (Rakovina a její způsoby léčby) s Marcelou Pickovou (práce na téma krve a první pomoci při krváceních).

Úroveň prací i ústních obhajob pak přispěla k již tradičně velmi vysoké úrovni přírodovědné sekce SOČ.

Dne 27. února 2006 proběhlo školní kolo humanitní sekce SOČ. O postup do dalšího kola soutěžilo 13 prací, které zastupovaly dva předměty naší školy – dějepis a základy společenských věd. Porota pracovala ve složení: Mgr. Jan Hortvík (předseda), Mgr. Michaela Bohmová, Mgr. Pavel Mladý, Mgr. Jiří Skála, Mgr. Dana Nechvátalová, Mgr. Taťána Szlaurová.

V dějepisné soutěži soutěžili 3 práce s následujícím umístěním:

  • 1. místo: Holocaust – Jan Kotula (VIII. b)
  • 2. místo: Křesťanství v Japonsku – Veronika Talpová (VIII. a)
  • 3. místo: Trest smrti – Adina Bálková (4. A)
Základy společenských věd byly zastoupeny 10 pracemi, s umístěním:
  • 1. místo: Krizové situace – Eliška Prátová (VI. b)
  • 2. místo: Parapsychologie – Adéla Lovečková (VI. b)
  • 3. místo: Grafologie – Lucie Blahutová (VI. b)

Do krajského kola postoupily práce vítězů. Práce Jana Kotuly Holocaust se umístila na pěkném 2. místě.