ghrabuvka.cz
Articles in English Deutsche Artikel Artículos en español Articles en français Статьи по-русски Trang tiếng Việt

„Poznej sám sebe. Typologie lidí“

04. - 05. 05. 2011
 RNDr. Lukáš Slouka,
09. 05. 2011

logolink

Součástí projektu "Využití ICT ve výuce na gymnáziích" je také několik plánovaných vzdělávacích akcí, které jsou zaměřeny na rozvoj komunikačních i pedagogických dovedností učitelů. Seminář proběhl ve velmi příjemné atmosféře, na které se podílelo nejen 9 účastníků z naší školy, ale také kolegové z ostatních škol. Uskutečnil se ve dnech 4. až 5. května na Čeladné a jeho téma znělo "Poznej sám sebe. Typologie lidí".

V jeho průběhu jsme se pod vedením pana Mgr. Jaromíra Slámy, M.A., formou semináře a her dozvěděli mnoho zajímavého o typologii osobnosti MBTI. Závěrečný mnohastránkový dotazník pak řadě z nás ukázal, zda naše sebehodnocení této typologii odpovídá, případně vnesl nový pohled na naši osobnost.