ghrabuvka.cz
Articles in English Deutsche Artikel Artículos en español Articles en français Статьи по-русски Trang tiếng Việt

Studium na univerzitě v Oxfordu

26. 05. 2011
 Mgr. Tereza Konečná,
16. 05. 2011

Návštěva zástupců Oxford University v Praze – 26. května 2011

Akce je určena především pro studenty a jejich rodiče, kteří zvažují přihlášku na britské univerzity a mají zájem setkat se se zástupci Univerzity v Oxfordu. Účelem tohoto semináře je poskytnout detailní informace týkající se všech aspektů, které mohou být přínosné pro uchazeče o studium. Tyto zahrnují například volbu vhodného oboru, vysvětlení „collegiate“ struktury  Univerzity, sociální život, finanční náklady a výhody a dále vysvětlení procesu samotného přijímacího řízení, včetně testů a přijímacích pohovorů.

Akce se koná v přednáškovém sále Ústřední městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí 1, Praha 1, a to od 14.30 do 16.30 hodin. Seminář je primárně zaměřen na studenty zvažující nástup na Univerzitu v říjnu 2012 – tedy pro studenty septim a třetího ročníku.

Pokud by vás tato akce vážně zajímala, kontaktujte svého učitele AJ.