ghrabuvka.cz
Articles in English Deutsche Artikel Artículos en español Articles en français Статьи по-русски Trang tiếng Việt

Zasedání školské rady

15. 10. 2009
 Mgr. Michaela Böhmová, předsedkyně školské rady,
19. 10. 2009

Dne 15. 10. 2009 se sešla školská rada. Přítomno bylo sedm jejích členů. Na programu byla volba předsedy školské rady, neboť ke konci loňského školního roku odstoupila s odchodem ze školy Lucie Lužíková. Novým předsedou byla šesti hlasy zvolena Michaela Böhmová, která je zároveň novým členem rady.

Hlavním bodem schůzky se stalo schválení Výroční zprávy za školní rok 2008/2009. Zpráva byla schválena bez jediného hlasu proti. Dále se projednaly další možné zlepšovací návrhy, na kterých by se v tomto roce mohlo zapracovat. Jedná se především o zajištění výběru ze dvou jídel ve školní jídelně, opravu chodníku před jídelnou, případně další možnosti zisku peněz pro školu.

Členové rady byli seznámeni s projekty, do nichž se škola zapojila či v průběhu roku zapojí a se způsobem jejich financování. Další jednání proběhne v druhé polovině tohoto školního roku.