ghrabuvka.cz
Articles in English Deutsche Artikel Artículos en español Articles en français Статьи по-русски Trang tiếng Việt

Maturity 2009

27. - 18. 05. 2009
 Mgr. Šárka Staníčková,
09. 06. 2009

Maturitní zkoušky se v letošním školním roce konaly ve dvou květnových týdnech. Třídy 4A4 a 8A8 skládaly “zkoušku dospělosti” v týdnu od 18. května do 21. května 2009, třída 8B8 pak v týdnu od 25. května do 27. května 2009.  Všech 83 žáků maturitních tříd bylo k maturitním zkouškám připuštěno.

Výsledky maturitní zkoušky:

třída 8A8 8B8 4A4 celkem
počet žáků 27 26 30 83
prospěl s vyznamenáním 14 19 13 46
prospěl 13 7 16 36
neprospěl 0 0 1 1
průměrný prospěch 1, 722
1, 509
1, 900
1, 710

 

V pátek 22. května 2009 a ve čtvrtek 28. května 2009 bylo všem úspěšným maturantům slavnostně předáno maturitní vysvědčení, pochvaly a poukázky na knižní odměny těm nejlepším.

Vzhledem k probíhajícím stavebním úpravám na naší škole jsme vyměnili tradiční atrium pro slavnostní vyřazení absolventů za obřadní síň Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.

Žáci a žákyně si pak pro své již bývalé spolužáky připravili krátký kulturní program pod vedením  Mgr. Martiny Zelenkové, ve kterém zazněly jak skladby instrumentální, tak sborové, nechyběla rovněž recitace.