ghrabuvka.cz
Articles in English Deutsche Artikel Artículos en español Articles en français Статьи по-русски Trang tiếng Việt

Zasedání školské rady

19. 03. 2009
 Mgr. Lucie Lužíková, předsedkyně školské rady,
20. 03. 2009

Dne 19. 3. 2009 proběhlo druhé zasedání školské rady. Přítomno bylo sedm z devíti členů. Hlavním bodem programu bylo projednání Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2008, což se obešlo téměř bez připomínek, a dále projednání problematiky stravování ve školní jídelně.

Toto téma je aktuální již poměrně dlouho, jde zejména o možnost výběru ze dvou, případně více jídel. Nicméně, ačkoliv ze strany pracovnic jídelny nechybí ochota a chuť se do něčeho takového pustit, hlavním problémem zůstávají finance, potřebné na rekonstrukci jídelny, která by byla v tomto případě zřejmě nezbytná. Toto téma tedy zůstává na pořadu dne a školská rada se bude snažit hledat další možnosti jeho řešení.

Posledním bodem programu schůze bylo projednání dodatku školního řádu v oblasti výchovných opatření, který byl jednohlasně schválen všemi přítomnými.