ghrabuvka.cz
Articles in English Deutsche Artikel Artículos en español Articles en français Статьи по-русски Trang tiếng Việt

Den neziskových organizací a problematiky lidských práv

28. 03. 2018
 Mgr. Vojtěch Vlček,
06. 04. 2018

Letošní 7. ročník akce nabídl účastníkům pestrý program i řadu novinek. Přizvali jsme studenty dalších ostravských středních škol i s pedagogy. Z gymnázií Olgy Havlové, P. Tigrida a Wichterleho jich dorazilo téměř 70 a k nim se přidalo i několik absolventů, takže se akce zúčastnilo více než 700 osob. Studenti prim se se svými třídními učiteli vydali na exkurzi do nového prostředí, a to do Dětského domova v Hrabové. Oceňujeme jejich iniciativu, že se rozhodli obdarovat tamější děti sladkostmi. Rozšířili jsme výrazně počet přednášek s aktuálními tématy pro studenty vyššího gymnázia. Letos u nás přednášelo 30 hostů ze 17 organizací, např. Tomáš Pojar o bezpečnostních problémech současnosti, R. Joch o krizi západních hodnot a islámské imigraci, M. Čejka o Blízkém východě a politickém a náboženském radikalismu, T. Lindner o současné Africe. Své zkušenosti z humanitárních misí z celého světa předávali posluchačům P. Dacko z Lékařů bez hranic, H. Kotková z Charity ČR, P. Weissová z Člověka v tísni a studentky VOŠ Caritas Olomouc v čele s pedagožkou L. Bučkovou.

O své nelehké a pro společnost velmi potřebné práci hovořili např. F. Horsák z Charity Hrabyně - práce v chráněných dílnách s lidmi s omezením, J. Kapošváryová z Mobilního hospice Ondrášek - péče o těžce nemocné a umírající, L. Bartusková a K. Lukešová z Rané péče - pomoc slabozrakým dětem, tým H. Fejkusové i s pejsky z Podaných rukou - canisterapie, pomoc postiženým přítomností speciálně vycvičených psů, či Michal Tvrdý z Charity Ostrava - práce s lidmi bez domova.

Tématiku humanitární pomoci na Ukrajině a v Mongolsku nám přiblížili zástupci Diecézní charity ostravsko-opavské v čele s V. Mechovou. Opět nás rozesmál zdravotní klaun J. Vašut. Odstrašující informace o dluhové problematice poskytly zúčastněným pracovnice Charity sv. Alexandra. O rodině, manželství a partnerských vztazích besedoval se studenty P. Hýl z Probační a mediační služby.

V rámci projektu Promítej i ty nám zdarma zapůjčila společnost Člověk v tísni desítku dokumentárních filmů s humanitární a sociální problematikou, jež se promítaly také v rámci festivalu Jeden svět - např. Manželka za 50 ovcí (o životě žen v islámských zemích), Náramky od Kamar (dětská práce), Děti v otroctví či Vyrob si svůj stát (dnešní Ukrajina). Moc za filmy děkujeme.

Názory studentů:

4B8: Člověk ráno vstane, postěžuje si na kaluže na chodníku, že došly jeho oblíbené cereálie, a všude hledá samé chyby. Dnešní Den neziskových organizací mi ukázal, jak moc bychom si měli vážit teplé postele, čistého oblečení i tolik běžné věci, jako je pitná voda. Všude po světě totiž existují místa, kde lidé doslova přežívají v příšerných podmínkách.

8B8: Film “Založ si svůj stát” se mi velmi líbil. Sám se o podobná témata zajímám a bylo super, že film přinášel informace z úplně jiného úhlu pohledu, než které můžeme normálně vidět ve zprávách/ internetu. Co se přednášky Romana Jocha týče, tak musím říct, že předčila moje očekávání. Bylo velmi zajímavé slyšet opravdu objektivní informace (rozdílné od médií), které v tomhle případě řešily otázku islámu a jeho integrace ze všech možných úhlů pohledu, a nelze říci, že by byly proti někomu zaujaté a nějaké ze stran by nadržovaly. Myslím si, že podobných přednášek by mělo být na školách více.

2A4: Lékaři bez hranic bylo asi nejzajímavější téma, dozvěděla jsem se mnoho o problematice jiných zemí. Hospic Ondrášek bylo smutné téma, ale i smrt patří k životu a je fajn, že nám vysvětlili, jak může probíhat konec života aspoň trochu „hezky“.

8B8: Co se Dne lidských práv týče, tak přednáškami jsem byla nadšená. Byly to možná ty nejlepší přednášky, které jsme měli. Byly zábavné, aktuální a přednášející věděli, o čem mluví. Film mě moc nezaujal a ani mi nevadilo, že jsme se nedodívali do konce. Ale díky přednáškám jsem celkově velmi spokojena a cením si toho, že jsme měli jako třída tak dobrý program.

1A8: V dětském domově se mi líbilo, zaujalo mě prostředí, ve kterém děti žijí. Ředitel domova byl velice vstřícný a odpověděl nám na všechny naše otázky.

8B8: Z dnešních přednášek jsem úplně nadšená! Hosté byli zajímaví, mluvili poutavě, věcně a srozumitelně. O probíraných tématech jsem už něco věděla, ale dozvěděla jsem se i spoustu nového. Velmi oceňuji objektivní a racionálním přístup, naprosto se ztotožňuji snad se vším, co řekli. Bylo skvělé zase si jednou poslechnout přednášku inteligentních lidí, kteří vědí, o čem mluví. Nadchlo mě, jak spatra odpovídali na dotazy a jak jednoduše byli schopni vysvětlit tak složité společenské otázky, aniž by problematiku vytrhávali z kontextu.

8B8: Přednáška pana Jocha byla velice poutavá a zajímavá. Líbil se mi způsob výkladu i bohatý slovník přednášejícího. Pan Joch měl přirozené charisma a uměl upoutat pozornost publika.


Program dne  pdfpdf