ghrabuvka.cz
Articles in English Deutsche Artikel Artículos en español Articles en français Статьи по-русски Trang tiếng Việt

Den neziskových organizací

 studenti a Mgr. Vojtěch Vlček,
03. 04. 2015

26. března 2015 se uskutečnil na naší škole 4. ročník Dne neziskových organizací a sociálních služeb. Přijelo k nám 25 hostů z 13 institucí. Někteří nás navštívili poprvé, jiný zavítali na naši školu už tradičně. Všichni se ale u nás cítili dobře. O své nelehké a pro společnost velmi potřebné práci hovořili pracovníci např. Adry - humanitární pomoc, Lékařů bez hranic - zdravotnická pomoc v rozvojových zemích, Mobilního hospice Ondrášek - péče o těžce nemocné a umírající, Sdružení pěstounů - pěstounská péče, Rané péče - pomoc slabozrakým dětem, Podaných rukou - canisterapie, pomoc postiženým přítomností speciálně vycvičených psů, či Probační a mediační služby. Poutavě přiblížila tématiku humanitární pomoci na Haiti zaměstnankyně Arcidiecézní charity Olomouc. Pan Rozkopal seznámil studenty s aktuálním tématem - pomocí Ostravsko-opavské diecézní Charity na Ukrajině a v Moldavsku. Opět nás rozesmál zdravotní klaun pan Vašut. Úspěch zaznamenaly besedy se zástupcem Armády ČR M. Hobzou, který studentům představil mírové mise české armády ve světě, či odstrašující informace o dluhové problematice, poskytnuté pracovnicemi Charity sv. Alexandra.

Naši starší studenti - celkem 6 tříd – navštívili různá sociální zařízení v Ostravě, aby poznali, jak vypadá činnost těchto institucí a jejich pomoc potřebným. Cílem jejich cesty se staly Charitní dům sv. Benedikta Labreho v Ostravě Vítkovicích, Azylový dům pro matky s dětmi v Ostravě-Fifejdách, Domov důchodců Korýtko, Diagnostický ústav, hospic sv. Lukáše nebo Charitní středisko mládeže M. Magoneho - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež na Dubině. Studenti prim zavítali jako obvykle do chráněných dílen Charity sv. Alexandra v Kunčičkách.

V rámci projektu Promítej i ty nám zdarma zapůjčila společnost Člověk v tísni desítku nových dokumentárních filmů s humanitární a sociální problematikou, jež se promítaly také v rámci festivalu Jeden svět - např. Manželka za 50 ovcí (o životě žen v islámských zemích), Náramky od Kamar (dětská práce), Přestupní stanice (o životě ilegálních imigrantů), Vražedná pole (konflikt na Srí Lance), Verdikt v Maďarsku (činnost neonacistů) či Krev v mobilech (byznys velkých společností v Africe). Moc za filmy děkujeme.

Názory studentů:

Letošní program den neziskových organizací se mi opravdu líbil. Musím přiznat, že první přednáška olomoucké charity o pomoci na Haiti mě uchvátila nejvíce. Paní byla velmi příjemná, sympatická a zapojila nás i do aktivity. Spousta z nás se naučila něčemu novému nebo si alespoň v tom udělala pořádek. Z dnešního dne jsem opravdu nadšená. - D. Vybíralová

Líbilo se mi, že jsme se dozvěděli, jak některé organizace pomáhají postiženým, starým, nemocným. Zaujalo mě, že ne všichni lidé myslí jenom na sebe. - L. Kornecký

Bylo to moc pěkné, zjistili jsme zajímavé informace v domově důchodců, pěkný výklad Lékařů bez hranic o humanitární práci v Africe. Tyto akce mají určitě smysl a měly by dále pokračovat. - student 8B8.

Vyzkoušeli jsme si, jaké je to nevidět a také, že se můžu v případě, že jsem obětí trestného činu obrátit na probačního a mediačního poradce. - studentka 3A8

Zaujal mě film Manželka za 50 ovcí. Hodnota žen je v Afganistánu stejně velká jako cena dobytka. Také jsem si uvědomila, že i v našem věku můžeme pomáhat starým a nemohoucím lidem. - student 4B8

Navštívili jsme diagnostický ústav a poslechli si tam zajímavou přednášku. Uvědomila jsem si, jaké mám štěstí, že žiju normální život ve spořádané rodině, a také, v jak špatné situaci se nacházejí někteří mladiství. - studentka 7A8

Program dne neziskových organizací  pdfpdf