ghrabuvka.cz
Articles in English Deutsche Artikel Artículos en español Articles en français Статьи по-русски Trang tiếng Việt

Nebojme se myslet

 Dana Nechvátalová za předmětovou komisi OV - ZSV,
10. 12. 2013

Cílem této filosofické soutěže je podpořit rozvoj kritického myšlení u studentů předposledních a především závěrečných ročníků středoškolského studia. Od soutěžících se vyžaduje schopnost konstruktivního uvažování a zformulování vlastního názoru. Účastí na této soutěži budou mít studenti možnost vyzkoušet si vytvoření vlastního filosofického textu ve formě úvahy a získat zpětnou vazbu prostřednictvím hodnocení, které vypracují členové Katedry filosofie Filosofické fakulty UP v Olomouci. Tři nejlepší práce budou ohodnoceny věcnými cenami.

Z národního kola zároveň vzejde dvacet nejlepších studentů, kteří mohou soutěžit o účast na Mezinárodní filosofické olympiádě (IPO), do které je soutěž „Nebojme se myslet“ národní kvalifikací. Do Mezinárodní filosofické olympiády postupují dva nejlepší studenti z druhého kola soutěže.

Do národního kola, které se koná 13. 12. 2013, se přihlásili a budou „myslet“ studenti oktáv Magdaléna Chlebounová, Anna Mertová, René Kohn a Martin Kocián z třetího ročníku. Věříme, že prostředí Filosofické fakulty UP v Olomouci bude pro naše studenty dostatečně inspirující.

„Cogito ergo sum.“ (René Descartes)