ghrabuvka.cz
Articles in English Deutsche Artikel Artículos en español Articles en français Статьи по-русски Trang tiếng Việt

Den prevence 2012

24. 10. 2012
 Gabriela Milatová, Rostislav Hlaváč,
24. 10. 2012

V rámci preventivních aktivit souvisejících s projevy rizikového chování a v návaznosti na pozitivní ohlasy na akci, která se konala minulý školní rok (http://www.ghrabuvka.cz/den-prevence), byl i letos zorganizován na naší škole Den prevence, a to ve středu 24. 10. 2012.

Na rozdíl od loňského roku byla letošní akce zaměřena na vybrané třídy vyššího gymnázia, konkrétně se jednalo o studenty ze tříd 2A4, 6A8, 6B8, 3A4, 7A8 a 7B8.

Témata preventivních činností, která jsou v rámci naší školy ožehavá, jsme se snažili skloubit s co nejširším okruhem různých aktivit, které naši studenti v průběhu celého Dne prevence vykonávali. Výsledkem tak byl mix besed, přednášek, pohovorů a došlo i na dotazníkové šetření.

Externí instituce, které jsme si letos přizvali ke spolupráci, byly společnost Anabell (http://www.anabell.cz/index.php/anabell-ostrava) – občanské sdružení zabývající se poradenstvím a pomocí pro osoby s poruchami příjmu potravy a dále olomoucký projekt E-bezpečí (http://www.e-bezpeci.cz/), který mapuje a poskytuje informace a poradenství ve velmi široké oblasti týkající se nejrůznějších úskalí internetu. Určitě klikněte na uvedené odkazy a dozvíte se mnohem, mnohem více.

To však zdaleka nebylo všechno: s panem profesorem Vlčkem a paní psycholožkou Hořínkovou studenti „naostro brousili“ a rozvíjeli své komunikační strategie v různorodých simulovaných situacích. A dále: ve spolupráci s týmem studentské rady ve složení Petr Fridrišek, Eva Hostovičáková, Hung Doan Manh ze třídy 7B8 a Ondřej Beránek ze třídy 6B8 měli studenti možnost otevřeně promluvit o nešvarech, které se vyskytují v našem okolí a hledat východiska k jejich řešení. Všem výše jmenovaným patří náš velký dík za skvěle odvedenou tvrdou práci.

Pevně věříme, že Den prevence poskytl nám všem spoustu podnětů k zamyšlení, k lepší vybavenosti čelit nástrahám našeho současného i budoucího života a třeba i k přehodnocení některých dosavadních postojů. Všem zúčastněným rovněž děkujeme za zpětnou vazbu.